Behandeling voor kinderen

Aandacht voor het brein

Het brein is een instrument van het fysieke lichaam om bewuste beslissingen te nemen over hoe je het leven ziet, ervaart en daarmee omgaat.

In stresssituaties (een nieuwe school of leerkracht, een scheiding, een verlies….) gebruiken de hersenen voornamelijk de dominante linker- of rechterhelft. Op dergelijke momenten kunnen er problemen ontstaan op het vlak van :

  • beweging
  • rekenen
  • lezen
  • schrijven
  • luisteren
  • concentreren

Met Brain Restructuring, een onderdeel van Spiritual Response Therapy onderzoeken we wat het probleem heeft doen ontstaan.

Aandacht voor reflexen

Baby’s reageren op prikkelingen met reflexen. Naarmate het kind ouder wordt, verdwijnen deze primitieve reflexen.
Indien na de leeftijd van 3,5 jaar nog primitieve reflexen aanwezig zijn, kunnen deze het dagelijks leven van de kinderen beïnvloeden. Kinderen worden dan bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief, ongehoorzaam…
Reflexrestanten kunnen zorgen voor lees- en schrijfproblemen en concentratiestoornissen. Met Spectrum Therapy worden reflexrestanten opgezocht.